קורס מעו"ף

קורס עיוני ומעשי למשקיעים שמעוניינים לדעת את הנושא המעו"ף המעניין עם הריסק הגדול ביותר .