מסחר במט"ח

שוק המטח הוא השוק הגדול בעולם. יותר מכל סחורה בעולם סוחרים במטבעות של מדינות בהיקפים עצומים. גם בנקים של מדינות עושים סחר במטבע חוץ, בהם בנק ישראל שלאחרונה עוררה קניית הדולרים שלו הדים רבים, לאחר שבחודש אוגוסט 2009 לא קנה דולרים, דבר שהשפיע על שער הדולר כלפי מטה בכארבעה אחוזים, בחודש אוקטובר 2009 קנה בנק ישראל, מתוך החלטה אסטרטגית של הנגיד, 200 מיליון דולרים מבנקים בחו"ל. זה הרבה ולכן זה השפיע על שער הדולר כלפי מעלה בשיעור של כחמישית האחוז.

למה בנק ישראל מתערב בתהליכי מסחר במטבע חוץ? כדי להבין את מהלכיו של בנק ישראל הקשורות לתחום של מט"ח, יש לשער מהן התיאוריות המונחות במוחו של הנגיד הישראלי.

סחר חוץ – סחורות המועברות בין מדינות

הסיבות המשקיות שגורמות לבנק ישראל להתערב בסחר במט"ח הם נתוני סחר חוץ של ישראל, בהם נתוני יבוא ויצוא ישראלי ועוד. למשל, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שאיננה מתחייבת להכיל את בדיווחיה את כל הענפים במשק, סחר חוץ ב-2009 הוא זה שהקטין את הגירעון המסחרי של ישראל ביותר מחצי. היצוא מישראל גדל לארצות אסיה ומעט גם לארצות הברית. סחר במטבע חוץ משפיע ישירות על התוצאות של סחר חוץ (שווי הסחורות המיובאות או היוצאות מושפע משער הדולר).

סחר במטבע חוץ – קניית הדולר האמריקאיים

למה בנק ישראל קנה המון דולרים? ייתכן שאחת הסיבות לכך שבנק ישראל קנה דולרים היא שהם היו במחיר נמוך. הסיבה ששער הדולר ירד כל כך ועודו נשחק בעולם היא כלכלתה המדשדשת של ארה"ב: תושבים אמריקאים לא הצליחו להחזיר משכנתאות, בתים עוקלו, מכירות הבתים ירדו, והאבטלה עומדת על מעט יותר מעשרה אחוזים. הדולר עלול לאבד את מעמדו כמטבע העיקרי בעולם.

בנק ישראל קנה דולרים ואולי יקנה עוד מסיבות של סחר חוץ, ומשום שהוא מעוניין לאושש מעט את שער הדולר, ליצור תחושה של יציבות פיננסית בשוק המט"ח ובמשק בכלל, לייצב את יחסי השקל לעומת השקל ובדרך זאת בעקיפין לווסת את כמות הכסף, השקלים, שהוא מנפיק. למהלך זה היו מתנגדים. סביר כי כמה מהם היו היבואנים.
לכן הבנק הזמין אליו לאירוע ייחודי ביותר חמישים סוחרי מט"ח מן הגדולים בארץ, נציגים של חדרי מסחר של מט"ח של הבנקים הגדולים, כדי להשמיע (ואולי גם קצת לשמוע דעות מהשטח) הסברים על מהלכיו. בנק ישראל הסביר כי מאחר שייעודו הוא לעודד את הצמיחה ואת התעסוקה במשק, בייחוד בקרב חברות מענף היצוא שהפסידו מירידתו המתמשכת של שער הדולר, רצה לאפשר ליצואנים לנשום קצת וכך לצמצם את האבטלה. ויותר מזה, מניעת שחיקתו של הדולר מחזקת את השקל מול המטבעות האחרים. בנק ישראל, בראשותו של סטנלי פישר הנגיד, הצהיר כי באמצעות סחר במטבע חוץ הוא מחזיק בעוד מטבעות, לא רק דולר.

סחר במטבע חוץ אחר
גם האירו סובל מירידות שערים קלות בשל בעיות כלכלה בגרמניה. אם כך הדבר, והדולר והאירו כבר אינם כה אטרקטיביים, מוסבים כל סוחרי מט"ח בעולם להחזיק או לקנות מטבעות אחרים. מטבעות אחרים המעניינים בתחום של סחר במטבע חוץ הם אלה:
– ין, המטבע היפני, הוא המטבע השני הנסחר בעולם ולמעשה תופס כרבע מן המסחר העולמי בסוגי מט"ח.
– לירה שטרלינג, המכונה גם הפאונד הבריטי, נתפסת כמטבע של ממלכה גאה לאחר שנגיד הבנק המרכזי של אנגליה לא הסכים להצטרף להאחדת המטבע ולשימוש הגורף באירו.
– הדולר הקנדי מתחרה בערכו על זה של הדולר האמריקאי ויש שהיחסים ביניהם הם 1:1.
– דולר אוסטרלי הוא מט"ח השישי הנסחר בעולם, ואין זה פלא, כאשר אוסטרליה עומדת במקום הרביעי בעולם במבחן התל"ג לנפש.
– דולר ניו זילנדי – מטבע מרתק בשל שייכותו לארץ רחוקה ויפה, חלוקה לאיים ומבודדת, נשלטת כאילו מרחוק בידי בריטניה, היא מערבית ומתקדמת ורמת החיים בה גבוהה