מסחר בבורסה

בו ללמוד איך סוחרים בבורסות בארץ ובעולם

איך להיות ברוקר מקצועי
הקורס מקיף מאוד ונותן מידע מלא על הבורסות ברחבי העולם